NL – Scientists give go-ahead for private storage

June 4, 2010 Group News

Topwetenschappers zetten licht op groen voor private opslag van stamcellen uit navelstrengbloed.

Vier wereldvermaarde stamcelexperts* en initiatiefnemers van publieke celopslagbanken in de Verenigde Staten en Europa, hebben zich recent duidelijk uitgesproken voor de opslag van stamcellen uit navelstrengbloed in private banken. De oprichting van de ‘family Cord Blood Bank’ door CORD:USE in de VS, mocht zich verheugen in de enthousiaste medewerking van deze wetenschappeliijke experts.

Cryo-Save (Euronext: CRYO), de grootste stamcelbank in Europa, is opgetogen met deze positieve ontwikkeling.

We verwachten dat het belang van private opslag van stamcellen nu ook in Europa zal toenemen en dat de soms onredelijke argumenten die in een aantal landen mensen verhindert stamcellen op te slaan, zullen verdwijnen

, according to CEO Arnoud van Tulder,

gecombineerde opslag lijkt de toekomst.

 

Wat is het nut van navelstrengbloed?

Navelstrengbloed bevat zeer waardevolle cellen; stamcellen die kunnen vermenigvuldigen en uitgroeien tot cellen die ernstige en soms dodelijke ziekten kunnen behandelen. Ondertussen worden ze ingezet tegen meer dan 70 ziektes en het onderzoek naar nieuwe toepassingsdomeinen neemt sterk toe; er lopen vandaag meer dan 3.000 klinische studies**. Het bloed en de stamcellen worden via een geavanceerde technologie geanalyseerd, verwerkt en vervolgens bewaard in de gasfase van vloeibaar stikstof. Wanneer nodig, kunnen de cellen onmiddellijk gebruikt worden.

 

Private versus publieke opslag?

In de private of familie bloedbank kan je als ouder het navelstrengbloed met de stamcellen van je kind laten opslaan. De stamcellen zijn dan beschikbaar voor later gebruik en garandeert een exacte match voor het kind in kwestie, en 25% kans dat het ook voor een broer of zusje een exacte match vormt. Wereldwijd besloten reeds honderdduizenden ouders het navelstrengbloed van hun kinderen in een private bank op te slaan.

Bij publieke opslag beslissen de ouders de stamcellen beschikbaar te maken voor anderen. De cellen kunnen dan ingezet worden om het leven van een andere, onbekende persoon te redden, die een match vertoont met het donorbloed. De donorouders hebben echter geen enkele garantie dat de stamcellen ook voor hun eigen kind beschikbaar blijven. Daarnaast blijkt slechts 30 tot 50% van alle donaties daadwerkelijk opgeslagen te worden. De rest wordt vernietigd. De garantie dat de stamcellen beschikbaar zijn als je kind ze nodig heeft, krijg je enkel bij opslag in een private of familiebank.

 

Cryo-Save gaat voor gecombineerde opslag

Cryo-Save is met meer dan 130.000 opgeslagen stalen en activiteiten in meer dan 38 landen de grootste stamcelbank in Europa. De stamcellen worden afgenomen uit navelstrengbloed en –weefsel. In Italië biedt Cryo-Save een gecombineerde opslag aan voor privaat en publiek gebruik.

Dit biedt de garantie dat het bloed beschikbaar is voor het eigen kind indien nodig, maar laat toe om ook anderen te helpen. Cryo-Save streeft ernaar om deze gecombineerde opslag – best of both worlds – na toestemming van de autoriteiten, ook in andere landen te introduceren.

 

Cryo-Save (www.cryo-save.com)
Met meer dan 130.000 stalen in opslag, is Cryo-Save Group, met hoofdkantoor in Zutphen, de grootste stamcelbank voor stamcellen uit navelstrengbloed en navelstrengen van Europa en een van de snelst groeiende ter wereld. Cryo-Save bewaart niet alleen stamcellen uit het bloed van de navelstreng, maar onderscheidt zich van haar concurrenten in Europa, de Verenigde Staten en Azië door ook een deel van de navelstreng zelf op te slaan die waardevolle mesenchymale stamcellen (MSCs) bevat. Sinds 21 mei jongstleden bewaart Cryo-Save ook MSCs uit vetweefsel van volwassenen (Cryo-Lip®, www.cryo-lip.com).

Gedreven door een internationale strategie is Cryo-Save thans gevestigd in 38 landen op drie continenten. De onderneming heeft technologisch hoogstaande laboratoria en opslagfaciliteiten in België, Duitsland, Dubai, India en Frankrijk (in aanbouw).

 

Noot voor de redactie

** www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=stem+cell

* De wetenschappelijke experts achter de publieke bloedbanken ondersteunen nu ook het belang van private opslag. Dr. Hal Broxmeyer, Dr John Wagner, Dr. Joanna Kurtzberg en Dr. Elianne Gluckman zijn wereldwijd de belangrijkste referenties wat stamceltransplantaties uit navelstrengbloed betreft. Deze stamcelexperts hebben de afgelopen 20 jaar duizenden transplantaties uitgevoerd met stamcellen uit navelstrengbloed en hebben honderden publicaties op hun naam staan (meer info ook op http://www.corduse.com).

 

Prof. Hal Broxmeyer

Professor Hal Broxmeyer is oprichter van de publieke bank CORD:USE Stem Cell Blood Bank (Florida , U.S.) en president van de ‘American Society of Hematology’. Hij is internationaal erkend als de grondlegger van het domein van de stamceltransplantie met cellen uit navelstrengbloed. Hij was betrokken bij de planning en coördinatie van de eerste succesvol uitgevoerde transplantatie in 1988.

 

Prof. John Wagner

Professor John Wagner is directeur van het ‘Stem Cell Institute of the University of Minnesota’, en de mentor van verschillende vooraanstaande professoren, waaronder Prof. Catherine Verfaillie. Hij en zijn team waren de eersten om stamcellen uit de navelstreng aan te wenden voor de behandeling van leukemie in 1990.

 

Prof. Joanna Kurtzberg

Professor Joanna Kurzberg is directeur van ‘Duke University’s Pediatric and Marrow Transplant Program’ en voerde de allereerste succesvolle transplantatie uit met allogene stamcellen uit navelstrengbloed in 1993.

 

Prof. Elianne Gluckman

Professor Elianne Gluckman is verbonden aan de ‘Hematology University of Paris VII’ en president van de ‘European School of Hematology’. Ze voerde in 1988 de allereerste stamcel transplantatie uit (bij een tweeling).

 

http://www.corduse.com/public-cord-bloodbank/press_room/index.php?page=news&id=25&act=viewPDF DownloadsVoor meer informatie

Cryo-Save Group
+ 31 (0)575 548 998
Arnoud van Tulder, CEO
Marc Waeterschoot, Executive Director

Related Articles