NL – Scientists give go-ahead for private storage

June 4, 2010 Group News

Topwetenschappers zetten licht op groen voor private opslag van stamcellen uit navelstrengbloed.

Vier wereldvermaarde stamcelexperts* en initiatiefnemers van publieke celopslagbanken in de Verenigde Staten en Europa, hebben zich recent duidelijk uitgesproken voor de opslag van stamcellen uit navelstrengbloed in private banken. De oprichting van de ‘family Cord Blood Bank’ door CORD:USE in de VS, mocht zich verheugen in de enthousiaste medewerking van deze wetenschappeliijke experts.

read more