NL – Cryo-Save Group N.V. – Q1 trading update

May 7, 2013 Group News

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, of ‘de Groep’), het toonaangevende internationale bedrijf voor stamcelopslag en de grootste familiestamcelbank in Europa, publiceert de trading update over het kwartaal eindigend op 31 maart 2013.

Het bedrijfsresultaat van het eerste kwartaal van 2013 bedroeg -€0.6 miljoen, in lijn met het eerste kwartaal van 2012. De omzet was lager in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar, maar de Groep realiseerde aanzienlijke kostenbesparingen.

Ongeveer de helft van het verlies kan toegerekend worden aan India, waar een beter resultaat werd verwacht. In lijn met de planning voor dit jaar zal het resultaat van de Indiase organisatie verbeteren in het tweede kwartaal, en zal het break-even zijn op jaarbasis. Om dit te bereiken heeft Cryo-Save in november 2012 een nieuwe general manager aangesteld voor India, is de interne organisatie versterkt en heeft het zich geherpositioneerd in de markt door de nadruk te leggen op een volledig geautomatiseerde service van hoge kwaliteit.

Het resultaat van Cryo-Save Zuid Afrika werd beinvloed door extra kosten in verband met de opening van de nieuwe verwerkings- en opslagfaciliteit in Pretoria in januari 2013, maar zal naar verwachting winstgevend zijn met ingang van het tweede kwartaal.

Door de voortdurende economische crisis in de belangrijkste Europese landen voor de Groep, wordt Cryo-Save geconfronteerd met een lagere vraag naar haar diensten. Het negatieve bedrijfsresultaat in het eerste kwartaal van 2013 heeft Cryo-Save er toe gedwongen belangrijke verdergaande kostenbesparingsmaatregelen te nemen om het resultaat te verbeteren. Management heeft mogelijkheden geidentificeerd om bepaalde kosten te bevriezen in aanvulling op structurele kostenbesparingen binnen de Groep op personeel en leveranciers. De impact op de totale kosten zal zichtbaar zijn vanaf het tweede kwartaal. Tegelijkertijd past de Groep haar communicatie aan en wordt een gewijzigde verkoop en marketing aanpak ontwikkeld die meer gericht is op de eindconsument.

Arnoud van Tulder, Chief Executive officer, gaf de volgende toelichting:

De economische omstandigheden in onze belangrijkste markten zijn niet veranderd gedurende dit eerste kwartaal van het jaar, en hadden wederom een negatieve invloed op ons resultaat. Op basis van de omslag in India, de impact van de nieuwe ksotenbesparingsmaatregelen en een meer eind-consument georienteerde verkoop & marketing aanpak verwachten wij een beter resultaat gedurende de tweede helft van 2013.

De stamcel transplantatie in Spanje in april van dit jaar voor de behandeling van Blackfan-Diamond Anemie maakte gebruik van stamcellen uit navelstrengbloed die bij Cryo-Save waren opgeslagen. Dit benadrukt het belang van onze diensten om stamcellen te bewaren in het behandelen van bepaalde slopende ziektes.

Financiële hoofdpunten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2013:

 • Omzet €8,1 miljoen (Q1 2012: €9,6 miljoen)
 • Bruto winst €5,1 miljoen (Q1 2012: €6,3 miljoen)
 • Operationele kosten voor afschrijvingen en amortisatie: €4,9 miljoen (Q1 2012: €6,0 miljoen)
  • Afname veroorzaakt door kostenbesparingsmaatregelen zoals aangekondigd in juni 2012
 • EBITDA*: €0,2 miljoen (Q1 2012: €0,3 miljoen)
 • EBITA**: -€0,2 miljoen (Q1 2012: -€0,2 miljoen)
 • Bedrijfsresultaat: -€0,6 miljoen (Q1 2012: -€0,6 miljoen)
 • Netto resultaat: -€0,7 miljoen (Q1 2012: -€0,7 miljoen)
 • 121.597 aandelen ingekocht onder het aandelen inkoopprogramma van de Groep

* EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation, and Amortisation (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen
en amortisatie)
** EBITA staat voor Earnings Before Interest, Taxation and Amortisation of identified intangible assets (winst voor aftrek van rente, belastingen
en amortisatie van geidentificeerde immateriele active)

Operationele hoofdpunten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2013:

 • 7.700 nieuwe stalen warden opgeslagen in het eerste kwartaal van 2013 (Q1 2012: 9.300)
 • 4.500 hiervan betroffen nieuwe navelstrengbloedstalen en 3.200 waren nieuwe navelstrengweefselstalen

 • In total zijn 246.000 stalen opgeslagen per 31 maart 2013
 • 71% van de nieuwe klanten kiest voor de gecombineerde service van opslag van navelstrengbloed en navelstrengweefsel
 • Cryo-Save versterkte haar management team met de nieuwe Chief Commercial Officer, mevrouw Evi Mattil

Hoofdpunten na 31 maart 2013:

 • Een stamcel transplantatie in Spanje in april 2013 ter behandeling van Blackfan-Diamond Anemie. Het was de eerste keer in Spanje dat deze aangeboren anemie (bloedarmoede), aangemerkt als een zeldzame ziekte, behandeld werd met stamcellen uit navelstrengbloed. Deze stamcellen uit navelstrengbloed waren opgeslagen bij Cryo-Save. De transplantatie verliep succesvol, en het 4 jaar oude kindje zal naar verwachting goed herstellen. Dit kan een grote verbetering betekenen in de kwaliteit van het leven van het kindje, omdat hij sinds zijn geboorte regelmatig rode bloed cel transfusies moest ondergaan.


Voor inlichtingen

Cryo-Save Group + 31 (0) 575 509 100
Arnoud van Tulder, Chief Executive Officer

Related Articles