EN – AGM Resolution

May 18, 2011 Group News
Tags
,

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, or ‘the Group’), the leading international family stem cell bank, announces that all resolutions at today’s AGM were passed. The following timetable will apply to both the cash dividend of 7 euro cents, withholding 15% dividend tax and the dividend in shares:

read more

NL – AVA Besluiten

May 18, 2011 Group News
Tags
,

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’ of ‘de Groep’), de toonaangevende internationale familie stamcelbank, maakt bekend dat alle voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke hedenmiddag plaatsvond te Zutphen, zijn aangenomen.

Het volgende tijdschema is van toepassing op de dividenduitkering van 7 euro cent in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting en het dividend in aandelen:

read more

EN – Announcement of milestone payment for storing umbilical cord tissue in Serbia and launch in Switzerland

May 17, 2011 Group News

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, or ‘the Group’), the leading international family stem cell bank, announced today the milestone payment of €500,000 as a result of obtaining permission by the competent authorities to start the collection, processing and storing of umbilical cord tissue in Serbia.

read more

NL – Mijlpaal betaling voor de opslag van navelstrengweefsel in Servië en de start in Zwitserland

May 17, 2011 Group News

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’ of ‘de Groep’), de toonaangevende internationale familie stamcelbank, kondigt vandaag een mijlpaal betaling aan van €500.000 vanwege het verkrijgen van toestemming van de bevoegde autoriteiten in Servië om te starten met de afname, verwerking en opslag van navelstrengweefsel.

read more

EN – Trading update Q1 2011

May 10, 2011 Financial Reports
Tags

Revenue up 8% to €10.4 million and operating profit up 53% to €1.3 million

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, or ‘the Group’), the leading international family stem cell bank, announces its trading update for the quarter ended 31 March 2011.

read more

NL – Publiceert trading update Q1

May 10, 2011 Financial Reports
Tags

Opbrengsten stijgen 8% tot €10,4 miljoen en bedrijfsresultaat stijgt met 53% tot €1,3 miljoen

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’ of ‘de Groep’), de toonaangevende internationale familie stamcelbank, publiceert haar trading update over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2011.

read more

EN – Grant of share options

April 5, 2011 Group News
Tags

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, or ‘the Group’), the leading international family stem cell bank, announces that the Group granted options to subscribe for ordinary shares in the Group under the Cryo-Save Group 2009 Share Option Scheme on 4 April 2011.

read more

NL – Toekenning aandelen opties

April 5, 2011 Group News
Tags

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’ of ‘de Groep’), de toonaangevende internationale familie-stamcelbank, maakt bekend dat door de Groep op 4 april 2011 opties zijn toegekend op haar aandelen onder het 2009 Share Option Scheme.

read more