NL – Cryo-Save Group N.V. – Publiceert trading update Q1

May 8, 2012 Group News

Tegenwind in Zuid-Europa

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, or ‘the Group’), the leading international stem cell storage company and the largest family stem cell bank in Europe, announces its trading update for the quarter ended 31 March 2012.

Cryo-Save Group N.V. (Euronext: CRYO, ‘Cryo-Save’, of ‘de Groep’), de internationaal toonaangevende onderneming op het gebied van stamcelopslag en de grootste familie-stamcelbank van Europa, publiceert de trading update over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2012.

In het eerste kwartaal van 2012 zijn de resultaten van de onderneming sterk beïnvloed door de economische tegenwind in met name Zuid-Europa. Vergaande bezuinigingsmaatregelen van overheden in Spanje en Italië eind 2011 en begin 2012 hebben de consumentenbestedingen drastisch beïnvloed in het eerste kwartaal van 2012.

Het merendeel van de overige Europese landen lieten stabiele resultaten zien, terwijl India en Zuid-Afrika een groei in de nieuw opgeslagen navelstrengbloedstalen rapporteerden. Over het geheel genomen realiseerde Cryo-Save een lager volume en een afgenomen omzet, terwijl de operationale kosten toenamen, mede als gevolg van gestegen kosten voor Cryo-Lip®.
Cryo-Save richt zich op het herstel van de marktpenetratie in Zuid-Europa en het vergroten van haar marktaandeel. Daarnaast worden kostenbesparingsprogramma’s geïmplementeerd. Het effect van deze acties, alsmede van de kostenbesparingsprogramma’s zullen naar verwachting in het tweede halfjaar van 2012 hun eerste vruchten afwerpen.

Arnoud van Tulder, Chief Executive officer, gaf de volgende toelichting:

Dit was een uitdagend kwartaal voor Cryo-Save. De markt in Zuid-Europa verslechterde sterker dan verwacht en de situatie in Zuid-Europa zal naar verwachting niet op korte termijn veranderen. We spelen hier actief op in met kostenbesparingsprogramma’s en acties om ons marktaandeel te verbeteren.
 
Wij zijn er van overtuigd dat deze maatregelen, gecombineerd met ons permanente voorlichtingsprogramma gericht op het aantonen van de waarde van stamcelopslag bij geboorte, de financïele prestaties van de Group zullen verbeteren

 

Financiële hoofdpunten

  • Omzet in het eerste kwartaal bedroeg €9,6 miljoen (Q1 2011: €10,4 miljoen)
  • Operationele kosten voor afschrijving en amortisatie bedroegen €6,0 miljoen (Q1 2011: €4,9 miljoen)
   • o Hogere kosten door verdere investeringen in Cryo-Lip® (€0,3 miljoen), India (€0,1 miljoen) en toegenomen marketingactiviteiten (€0,1 miljoen)
  • EBITDA*: €0,3 miljoen (Q1 2011: €2,1 miljoen)
  • EBITA**: -€0,2 miljoen (Q1 2011: €1,6 miljoen)
  • Het bedrijfsresultaat bedraagt -€0,6 miljoen (Q1 2011: €1,3 miljoen)
  • Nettoresultaat bedraagt -€0,7 miljoen (Q1 2011: €0,9 miljoen)

* Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortisation (EBITDA) is gedefinïeerd als bedrijfsresultaat vermeerderd met de afschrijvingen en amortisatie van materiële en immateriele vaste activa
** Earnings Before Interest, Taxation and Amortisation (EBITA) is gedefinïeerd als bedrijfsresultaat vermeerderd met de amortisatie van geïdentificeerde immateriële vaste activa

 

Operationele hoofdpunten

   • 9.300 nieuwe stalen opgeslagen in het eerste kwartaal (Q1 2011: 9.600) 5.800 hiervan betroffen nieuwe navelstrengbloedstalen en 3.500 nieuwe navelstrengweefselstalen
   • Totaal aantal opgeslagen stalen per 31 maart 2012 bedraagt 213.000
   • Het percentage nieuwe klanten dat kiest voor de gecombineerde service van opslag van navelstrengbloed en navelstrengweefsel bedraagt 72%
   • Deelneming in Cryo-Save Serbia doo, Belgrado verhoogd van 70% naar 80%
   • Cryo-Save heeft haar eerste ‘Board of Parents’ evenement gehouden op 24 maart 2012 in haar opslag- en verwerkingsfaciliteit te Niel, België
   • Cryo-Save vervolgt haar stamcel voorlichtingsprogramma en nam deel aan de 5de Nationale Conferentie van Verloskundigen en Gynaecologen van 24 tot 26 februari in Plovdiv, Bulgarije
   • De Board stelt een dividend voor van €0,08 over het boekjaar eindigend op 31 december 2011 (2010: €0,07), wat een toename van 14% ten opzichte van het voorgaande jaar is. Dit is het vierde opeenvolgende jaar dat Cryo-Save een hoger dividend voorstelt. Cryo-Save geeft de aandeelhouders de keuze tussen dividend in cash of dividend in aandelen
   • Cryo-Save India ontving de prestigieuze AABB (‘American Association of Blood Banks’) accreditatie

 

Hoofdpunten na 31 maart 2012

   • Om kosten te besparen heeft Cryo-Save besloten verdere investeringen in Cryo-Lip® te beëindigen en haar Cryo-Lip® activiteiten in de Verenigde Staten te staken. Verder zal Cryo-Save haar Europese Cryo-Lip® activiteiten met onmiddellijke ingang tot een minimum terugbrengen
   • Cryo-Save Arabië is geregistreerd door de Amerikaanse FDA (‘Food and Drug Administration’) als menselijke cel- en weefselbank om de veiligheid van navelstrengbloedverwerking en geschiktheid van donoren te waarborgen (autoloog en familie gerelateerd)
Enquiries

Cryo-Save Group
+ 31 (0) 575 548 998
Arnoud van Tulder, Chief Executive Officer

SPJ Financiële Communicatie (The Netherlands)
+ 31 (0)20 647 8181
Kees Jongsma/Leon Melens

Daniel Stewart & Company plc (UK)
+ 44 (0) 20 7776 6550
Martin Lampshire

College Hill (UK)
+ 44 (0) 20 7457 2020
Rozi Morris/ Adrian Duffield

Gratis filmbeelden zijn beschikbaar op www.videobankonline.com.

Related Articles